موسسه خواجه نصیرالدین طوسیموسسه خواجه نصیرالدین طوسیموسسه خواجه نصیرالدین طوسdموسسه خواجه نصیرالدین طوسی

17 آوریل 2017

اتمام مرحله تولید مجموعه کلیپ مستندهای اعتکاف دانش آموزی قم

مرحله تولید مجموعه کلیپ مستندهای اعتکاف دانش آموزی قم با موضوع اعتکاف و فضای مجازی در مسجد فاطمة الزهرا به پایان رسید. تیم مستند سازی موسسه خواجه نصیرالدین طوسی پس از طرح مساله اعتکاف بدون تکنولوژی در اتاق فکر خود برای ساخت مستند در ایام اعتکاف به مسجد فاطمة الزهرا […]