25 آوریل 2017

همراهان عزیز موسسه طوسی در فعالیت های فرهنگی حامی ما باشید

برای ادای نذر فرهنگی خود می توانید حضوری به موسسه مراجعه نموده و یا از طریق درگاه پرداخت آنلاین سایت طوسی اقدام نمایید. مقام معظم رهبری: فرهنگ، این همان چیزی است که حاضرم به خاطرش جانم را فدا کنم. طرح نذر فرهنگی موسسه خواجه نصیرالدین طوسی با هدف تشویق نخبگان […]