28 آوریل 2017

افسران جنگ نرم…. برپا

جایگزین سایتها و شبکه های اجتماعی پر طرفدار خارجی و صهیونیستی مهندس ضابط رئیس موسسه طوسی : چند کلامی در ارتباط با پوستر جایگزین‌های ایرانی سرویس‌های خارجی این لیست فقط جهت اطلاع ایرانیان عزیز تولید شده است و معرفی سرویس‌های ایرانی الزاماً به منزله تأیید آن‌ها و اعلام برتری آن‌ها […]