22 آوریل 2017

گیم نت پاک موسسه طوسی صفر تا صد تکنولوژی را در اختیارتان قرار میدهد.

مهندس ضابط رئیس موسسه خواجه نصیرالدین طوسی: به منظور آشنایی و آماده سازی فضای تحقیق برای  فعالان و پژوهشگران رسانه ای امکان تجربه بازی با تمام تکنولوژی های موجود را فراهم نموده ایم. در گفتگو با مهندس ضابط مطرح شد: در راستای اهداف موسسه در حوزه سواد بازی تصمیم به […]